19ο_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ_ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ_ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας

Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 08:00 μέχρι 19:00
Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 08:00 μέχρι 18:00