19ο_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ_ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ_ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών: 29/11/2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι συγγραφείς θα πρέπει να ακολουθήσουν τις ακόλουθες οδηγίες.

 • Η περίληψη να μην ξεπερνά τις 350 λέξεις, σε γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 11pt , πλήρη στοίχιση (justified) και μορφοποίηση σε μονό διάστημα.
 • Ο τίτλος της περίληψης να είναι με κεφαλαίους χαρακτήρες και όχι σε έντονη γραφή.
 • Το όνομα και το επώνυμο των συγγραφέων, να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες. Να αναφέρεται το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο (π.χ. Αντώνης Παπαδόπουλος & όχι Α. Παπαδόπουλος).
 • Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος, σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθμός ο οποίος θα αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στο φορέα προέλευσης, καθώς και στην πόλη του κάθε συγγραφέα.
 • Όλες οι εργασίες θα πρέπει να έχουν υπογραμμισμένο (Underlined) το όνομα του συγγραφέα που θα την παρουσιάσει.
 • Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας, αν δεν πληροί τους ως άνω όρους.
 • Για την παρουσίαση των επιλεχθεισών εργασιών ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο συνέδριο.
 • Παρακαλείσθε να αποστείλετε την εργασία σας στο email: abstracts@frei.gr το αργότερο μέχρι τις 29 Noεμβρίου 2019

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ E-POSTERS

Εφόσον η εργασία έχει γίνει δεκτή και ένας εκ των συγγραφέων έχει προβεί στην εγγραφή του, παρακαλούμε να αποστείλετε την παρουσίαση του e-poster σας στο email: pef2019@frei.gr το αργότερο μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2019 ως κατωτέρω.

 • Είδος αρχείων: PowerPoint 2013 έως 2019(pptx)
 • Για την προσθήκη βίντεο:
  • Απαραίτητη η αποστολή των πρωτότυπων αρχείων μαζί με την παρουσίαση
  • Μέγιστο μέγεθός ≈20Mb
 • Σχεδίαση E-posters:
  • Οριζόντια (landscape) διαμόρφωση σελίδας (page setup) σε format 16:9
  • Αριθμός διαφανειών: 4-6 διαφάνειες ιδανικά (μέγιστος αριθμός διαφανειών 8)
  • Η πρώτη διαφάνεια πρέπει να περιλαμβάνει εμφανώς τίτλο & αριθμό του E-Poster και ονόματα & βασικές πληροφορίες των συγγραφέων με υπογράμμιση του συγγραφέως που θα παρουσιάσει.
 • Δεν υπάρχει όριο στο μέγεθος των αρχείων, αλλά προτείνουμε να μην ξεπερνάνε τα 10Mb το καθένα και να έχουν ελεγχθεί για ιούς πριν αποσταλούν, άλλως θα διαγράφονται αυτόματα.
 • Το αρχείο σας θα πρέπει να έχει ως ονομασία τον αριθμό της Αναρτημένης Ανακοίνωσης (π.χ. E-poster ΑΑ001) ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ της εργασίας σας.